Normy 

PN-EN ISO 20345 dla obuwia bezpiecznego (z ochroną palców stopy zabezpieczającą przed uderzeniem z energią do 200J)
PN-EN ISO 20347 dla obuwia zawodowego (bez ochrony palców stopy)
PN-EN ISO 20349 dla obuwia chroniącego przed drobnymi cząsteczkami roztopionego metalu

SB - obuwie spełniające wymagania podstawowe m.in. ochrona palców, olejoodporność podeszw
S1 - wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
S2 - jak S1 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
S3 - jak S2 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa
S4 - podstawowe wymagania m.in szczelność + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej*
S5 - jak S4 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa*

OB - wymagania podstawowe + jedno z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego
01 - wymagania podstawowe + zabudowana pięta + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej
02 - jak O1 + przepuszczalność wody + absorpcja wody
03 - jak O2 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa
04 - podstawowe wymagania m.in szczelność + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w części piętowej*
05 - jak O4 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa*


Symbole- właściwości przeciwpoślizgowych

SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu (SLS)
SRB - odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC - odporność na poślizg na obudwu w/w podłożach


Symbole- właściwości dodatkowych

P - odporność na przebicie
A - obuwie antyelektrostatyczne
CI - izolacja spodu od zimna
HI - izolacja spodu od ciepła
E - absorpcja energii w części piętowej
WRU - przepuszczalność wody i absorpcja wody
WG - obuwie spełnia wymagania określone dla obuwia stosowanego podczas spawania
HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem
F0 - odporność podeszw na olej napędowy

Obuwie chroniące przed efektem ESD
Obuwie chroniące przed efektem ESD spełnia wymagania normy PN-EN 61340-5-1:2009 Elektryczność statyczna. Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Wymagania ogólne.

Na wszystkie wyroby posiadamy certyfikaty oceny typu WE uprawniające nas do oznaczania obuwia znakiem CE. Nasze produkty odpowiadają standardom europejskim.